رهبری

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

در یک سازمان، گروه یا تیم یکی از اصلی ترین عوامل شکست یا پیروزی مبحث مدیریت و رهبری است. در این بخش با استفاده از دانش خبره ترین مدیران و رهبران جهان دانش خود را در این زمینه افزایش خواهیم داد.

sir alex ferguson documentaryicon بعدا تماشا کنیداضافه شد

مستند رازهای موفقیت سر الکس فرگوسن

وقتی حرف از دنیای فوتبال میشه، نام سر الکس فرگوسن از اون اسم هایی هست که وزن زیادی رو با خودش حمل میکنه یعنی اسمش با عظمت و موفقیت ز...